nieuws

Streekplan Noord-Holland-Noord ligt ter inzage

bouwbreed Premium

Vanaf heden ligt op alle gemeentehuizen en bij bibliotheken in Noord-Holland-Noord een samenvatting en het ontwerp-streekplan ter inzage voor reacties. De inspraakronde zal tot 7 januari 1994 duren. Het streekplan voorziet een sterke groei van de werkgelegenheid (24000 nieuwe banen), het opheffen van het nijpende woningtekort door de bouw van 35000 woningen en een duurzame ontwikkeling door behoud van natuur en milieu en aandacht voor recreatie.

Er worden door de provincie drie informatieve bijeenkomsten gegeven: 26 oktober in Enkhuizen, 4 november in Alkmaar en 11 november in Den Helder. In Alkmaar wordt tevens de hoorzitting gehouden naar aanleiding van de milieueffect-rapportage voor de woningbouwlocaties in het HALgebied (Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk).

Medio volgend jaar zullen de staten van Noord-Holland het streekplan en andere stukken definitief vaststellen.

Reageer op dit artikel