nieuws

Rijk en gemeenten gaan praten over woningverbetering

bouwbreed Premium

Het ministerie van VROM zal in overleg treden met de zogeheten intercity-gemeenten om te bezien of er voor 1994 een oplossing kan worden gevonden voor de forse afname van het aantal ingrijpende particuliere woningverbeteringen.

In de begroting voor 1994 wordt een halvering van het programma voorgesteld, terwijl er volgens de gemeenten juist sprake is van grote achterstanden op het gebied van de woningverbetering. Er wordt bezuinigd op een sector waar de achterstand juist het grootst is, zo meenden zij.

Heerma wilde oorspronkelijk pas in het Besluit Woninggebonden Subsidies 1995 een voorziening treffen om het aantal weer op peil te krijgen.

De gemeenten op hun beurt drongen aan op een tijdelijke maatregel voor 1994.

Bij de behandeling van de VRO-begroting diende D66woordvoerster Versnel hierover een motie in. Heerma kondigde daarop aan dat zijn ambtenaren met de gemeenten in overleg zullen treden.

Reageer op dit artikel