nieuws

Raro teleurgesteld over verstedelijkingsbeleid

bouwbreed Premium

Vervolg van pag. 1 Het budget voor bodemsanering moet, aldus de raad, dan ook drastisch omhoog. Voor wat betreft de realisatie van het Vinex-beleid lopen de stadsgewestelijke gemeenten en particuliere investeerders grote risicos. De raad stelt vast dat het rijk, door niet vroegtijdige zekerheid te bieden over de hoogte van de rijksbijdrage, deze risicos vergroot.

Ondanks deze kritiekpunten en de teleurstellende resultaten is de Raro wel van mening dat aan de uitgangspunten van de Vinex moet worden vastgehouden. Het is dan echter wel noodzakelijk dat er snel voor de gesignaleerde knelpunten maatregelen worden genomen.

Wenselijk

In zijn advies pleit de Raro onder andere voor het meer regionaal spenderen van publieke investeringen, maar vooral het geven van zekerheid over de rijkbijdrage met name naar particuliere investeringen toe is noodzakelijk. De raad acht het tevens wenselijk dat het rijk bepaalde financiele risicos door een garantstelling of rechtstreekse participatie afdekt. Daarnaast moet het rijk fiscale stimulansen verlenen aan private partijen die in belangrijke onderdelen van de stadsgwestelijke investeringsopgave investeren. Tevens ziet de Raad in regionale ontwikkelingsfondsen en -maatschappijen goede mogelijkheden om een regionale investeringsstrategie een grotere kans van slagen te geven. ‘Door middel van een ontwikkelingsmaatschappij’, zo stelt de Raro vast, ‘zou met name bij de ontwikkeling van Vinex-locaties en bij de herontwikkeling van leegstaande kantoren privaat kapitaal ke worden gemobiliseerd.’ Het concept-advies wordt woensdag in de Raro besproken.

Reageer op dit artikel