nieuws

‘Notarissen geen verlengstuk van de overheid’

bouwbreed

Hoewel de notaris ook een publieke functie heeft, is hij geen verlengstuk van de overheid. De wetgever is verantwoordelijk voor goede wetgeving. De notaris baseert zijn handelen op de wet. Van hem mag niet worden verwacht dat hij de leemten in de wet vanzelfsprekend opvult.

Dat is de boodschap van de Koninklijke Notariele Broederschap op het symposium ‘de wet, de werkelijkheid en de notaris’, dat vandaag in Utrecht wordt gehouden ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Broederschap. ‘Als een wet aanleiding geeft tot misbruik of oneigenlijk gedrag, dan is reparatie van die wet op zijn plaats’, aldus de Broederschap.

Reageer op dit artikel