nieuws

MKB in bouw blijft achter bij groei van economie

bouwbreed Premium

Het midden- en kleinbedrijf in de bouw zal in 1994 maar mondjesmaat profiteren van de aantrekkende economie. De bouwproduktie zal zich stabiliseren en de werkgelegenheid zal weer verder afnemen.

Dit weinig rooskleurige vooruitzicht staat in het gisteren verschenen Rabobank-onderzoek, Cijfers & Trends. In deze jaarlijkse rapportage wordt de economische stand van zaken in 75 branches, waaronder de bouwnijverheid in het midden- en klein nader bekeken. Van de uitvoerende bouw behoort 99 procent tot het MKB.

Volgens de Utrechtse bank zal de produktie dit jaar met 3 procent afnemen, terwijl 1992 op het zelfde peil bleef als 1991.

In 1994 stabiliseert de bouwproduktie nagenoeg. Tot en met 1998 zal de groei uiteindelijk uitkomen op gemiddeld 1,5 procent per jaar.

In de woningnieuwbouw en de gww zal de produktie iets sterker groeien dan gemiddeld, terwijl een daling wordt verwacht in de sector herstel en verbouw.

Een duidelijke trend die zich volgens de samenstellers van Cijfers & Trends aftekent in het bouwproces is dat in toenemende mate bouwproduktie en -diensten worden uitbesteed aan gespecialiseerde toeleveranciers en onderaannnemers.

Deze ontwikkeling is in gang gezet vanuit complexe utiliteitsbouw onder invloed van efficiency-, kwaliteits- en kostenoverwegingen. Deze ontwikkeling betekent een verschuiving van de toegevoegde waarde van de bouwplaats naar de toeleveranciers.

Een ander effect is dat het draagvlak onder de relatief dure bouw-cao steeds kleiner wordt, aangezien veel toeleveringsbedrijven onder een andere cao vallen. Dit kan de concurrentiekracht van aannemingsbedrijven aantasten en de bouwcapaciteit versnipperen.

Reageer op dit artikel