nieuws

Milieu centraal op Betondag in Brussel

bouwbreed

Op 2 december vindt in het Residence Palace te Brussel de 13e Betondag van de Belgische Betongroepering (BBG) plaats. Het thema van deze Betondag is het milieu.

Prof.dr.ir. A. Broucke, adjunct-directeur-generaal van Seco, houdt een inleiding over de bijdrage van beton aan de milieuproblematiek. Ir. J.P. Matthys, inspecteur-generaal bij het Bestuur Milieu-investeringen van Aminal, spreekt vervolgens over beton en afvalwaterbehandeling. Ir. J. Vyncke van het WTCB houdt een lezing over hergebruik van beton en L.M. Blondeau Lic.Sc. van de Obourg Groep gaat in op de mogelijkheden van opwerking van afvalstoffen in de cementindustrie.

Behalve aan het milieu wordt tijdens de Belgische Betondag ook aandacht geschonken aan esthetiek en ethiek. Ir. A. van Acker van Partek Concrete In ternational geeft een lezing over esthetiek en beton.

‘sMiddags houdt prof.ir. H. Lambotte, voorzitter van de BBG, de jaarrede en spreekt ir. D. Vandepitte, hoogleraar en ererector van de Universiteit van Gent, over ethiek, filosofie en het bedrijfsleven.

Informatie: secretariaat van de BBG in Brussel, telefoon 09-3226455211.

Reageer op dit artikel