nieuws

Maasvlakte krijgt installatie voor opwerking van vliegas

bouwbreed Premium

In een fabriek naast de elektriciteitscentrale op de Maasvlakte komt een opwerkingsinstallatie voor vliegas. Deze installatie is in opdracht van de Vliegasunie ontworpen door Duos Engineering in Beverwijk en maakt het mogelijk van vliegas met een wisselende kwaliteit betonas te maken voor hoogwaardige toepassing in beton.

De nieuwe fabriek op de Maasvlakte dient een tweeledig doel. In de eerste plaats moet de installatie zorgen voor een buffervoorraad met een constante kwaliteit. De produktie van vliegas en de vraag naar betonas houden namelijk geen gelijke tred. Als ’s winters de produktie van vliegas het hoogst is doordat de elektriciteitscentrales op volle toeren draaien, is de behoefte aan betonmortel relatief gering. Als de bouwactiviteiten in de zomer op hun hoogtepunt zijn, loopt de vliegasproduktie door onderhoudswerkzaamheden aan de centrales echter sterk terug. Voor de opslag van de vliegas zullen vier grote silos worden gebouwd, elk met een capaciteit van 8000 ton. Verder komen er negen kleinere silos voor 1000 ton vliegas.

Daardoor ke steeds verschillende kwaliteiten vliegas op voorraad worden gehouden.

Scheiden en mengen

De vliegassen van verschillende kwaliteit zullen in de opwerkingsinstallatie van elkaar worden gescheiden en gemengd. Vorig jaar werden de ‘Beoordelingsrichtlijnen poederkool-vliegasbeton’ gepubliceerd. Daarin wordt onder meer bepaald dat na het zeven de hoeveelheid deeltjes kleiner van 32 micron ten minste zestig procent moet zijn. Het restkoolgehalte in de vliegas mag bovendien niet hoger zijn dan vijf procent.

Aan deze eisen voldoet de vliegas van de moderne kolencentrales niet. Onder andere om de stikstofoxyde-emissie te verminderen, is de verbrandingstemperatuur in de centrales verlaagd met als gevolg een grotere hoeveelheid restkool. Ook de korrelopbouw is vaak minder constant dan voor betonas is gewenst.

Duos Engineering heeft met diverse scheidingsapparaten proeven gedaan. Tuimelzeefmachines bleken het beste resultaat op te leveren. In deze machines wordt de vliegas gezeefd en wordt de fractie met een hoog koolstofgehalte gescheiden van de fractie die geschikt is als betonas. De koolstofrijke fractie bevat nog circa twintig procent restkool en kan opnieuw worden gebruikt als energiebron in de elektriciteitscentrale.

Constante kwaliteit

De voor betonas geschikte vliegassen worden vervolgens gemengd om een zo constant mogelijke kwaliteit van het eindprodukt te garanderen.

Het hele silo-meng-zeefpo zal worden gerealiseerd door de EZH, waarbij GEM Consultants BV uit Rotterdam als poengineer zal optreden.

Duos Engineering is verantwoordelijk voor de techniek van de opwerkingsinstallatie.

Het po start volgend jaar en de fabriek moet in 1995 operationeel zijn.

Reageer op dit artikel