nieuws

Kun je creativiteit leren?

bouwbreed

Een heleboel mensen vinden zichzelf allesbehalve creatief, terwijl ze dat wel zouden willen zijn. Natuurlijk hangt het ervan af wat je onder creatief wenst te verstaan. Indien men bedoelt de creativiteit van een kunstenaar, het nog nooit geziene of gepresteerde, het volstrekt nieuwe dat nog niemand heeft volbracht, ja, dan is dat voor de gewone man onbereikbaar.

Maar als het gaat om het vinden van een goede, originele oplossing voor een vraagstuk, een ietwat andere aanpak van een probleem, een ongewone ingreep bij een moeilijkheid, dan zijn er ook voor niet-kunstenaars mogelijkheden. Creatief staat dan voor iets anders dan verwacht, een beetje ongewoon, nieuwer dan de meeste mensen zouden doen. Helemaal niet in de zin van nog nimmer vertoond, absoluut ongewoon en nieuw, de eerste keer op aarde.

Het gaat er in het zakenleven niet om dat de omgeving vierkant achterover slaat van verwondering. Het gaat er slechts om dat men een zaak op een frisse manier aanpakt en het even anders doet dan de partner verwacht. Zon creativiteit is niet zo ongebruikelijk, je hoeft er geen genie voor te zijn en je komt er ook niet mee in de geschiedenisboeken. Wel kun jer er succes mee hebben!

Zo gezien is het voor de meesten van ons helemaal niet zo uitzonderlijk creatief te zijn.

Vanzelfsprekend moet je dan iets anders doen dan wat onze grootvaders en vaders al deden in gelijke omstandigheden.

Het is niet wenselijk oude ritmes of theorieen te volgen. Het is wel aan te raden een zaak van een andere dan de gebruikelijke kant te bekijken. Maar er is geen wonder voor nodig.

Dit betekent dat creativiteit in bepaalde gevallen inderdaad is te leren. Het ligt voor de hand dat allereerst de bekendste, gebruikelijkste oplossing opkomt, of dat iemand in de omgeving zoiets voorstelt. Maar het is niet verplicht meteen deze ene methode toe te passen.

Bij enig nadenken komen er zeer waarschijnlijk ook nog andere mogelijkheden op. Neem daar nu eens vijf minuten voor.

Niet om zorgelijk en steunend van inspanning met diepe rimpels in het voorhoofd te gaan zitten piekeren, maar om de geest gewoon open te stellen voor iets nieuws. De meeste goede ideeen komen immers als u er het minst op voorbereid bent, als u uw geest als het ware vrijmaakt. U vindt toch niet van uzelf dat u een sufferd bent zonder enige fantasie?

Dus moet u behalve die ene traditionele weg ook nog een of twee andere wegen ke vinden en betreden die eveneens naar het doel leiden.

Er is verder een ding dat men altijd in het oog moet houden.

Creativiteit wordt soms gebruikt als een excuus voor ondoelmatigheid, voor onzin. Het kan best zijn dat iets zeer ongebruikelijks opkomt, en dan is dat nieuw en kan men het creatief noemen, doch daarmee is het nog niet doelmatig. U kunt een probleem uit de wereld helpen, maar het niet goed oplossen. De creatieve oplossing moet bij het vraagstuk passen en juridisch en ethisch te ver antwoorden te zijn. Nogal eens wordt een gewoon stomme aanpak creatief genoemd omdat men deze niet wil opgeven.

Een domheid is zelden nieuw en geeft vanaf het begin gewoonlijk het falen ook nog aan.

Een grapje om zoiets uit de wereld te helpen, is het meest op zijn plaats, zodat men er verder niet over hoeft uit te weiden. Want het is ook verkeerd de uitvinder van het slechte idee voor gek te zetten, zodat hij in het vervolg wel zal nalaten dingen voor te stellen.

Wellicht komt hij een volgende maal met de ideale oplossing.

In een klein bedrijf is het meestal de ondernemer zelf die oplossingen zal moeten vinden en uitwerken. Toch is het wijs er ook het personeel bij te trekken als dat pas geeft. Iemands positie vertelt beslist niet over welke gedachten men beschikt, tot welke frisse aanpak men in staat is. Er valt zelfs iets te zeggen voor de stelling dat juist iemands grotere verantwoordelijkheid in een bedrijf ertoe leidt dat deze persoon des traditioneler denkt en handelt, aangezien er zoveel vanaf kan hangen. Juist degene die weinig of geen responsabiliteit draagt, kan fris tegen een vraagstuk aankijken. Niveau heeft dus weinig of niets te maken met creativiteit; zolang de betrokkene de kwestie maar begrijpt!

Reageer op dit artikel