nieuws

Informatieservice over verf van start

bouwbreed

Het Verf Advies Centrum in Alkmaar begint in februari 1994 een internationale informatieservice over verf. Uit dertig internationale vakbladen selecteert het centrum het meest interessante nieuws over coatings. Deze artikelen worden vertaald en bewerkt.

De deelnemers krijgen vervolgens maandelijks circa acht van deze artikelen toegestuurd. Het criterium bij de selectie van de artikelen is de toepasbaarheid van de kennis in de praktijk. De artikelen gaan dus meer over toepassing en schadefenomenen dan over de samenstelling van de verf.

Minder milieubelastende verfsystemen en reinigingstechnieken zullen daarbij veel aandacht krijgen.

Reageer op dit artikel