nieuws

Geveke haakt met GO in op onderhoudstrend

bouwbreed Premium

Stilstandsverlies is, bedrijfseconomisch gezien, een van de grootste spookbeelden van een eigenaar/gebruiker van bouwmaterieel. Periodiek onderhoud is de beste garantie voor zolang mogelijk storingvrij werken. Voor het uitvoeren hiervan neemt de importeur een steeds belangrijker plaats in. Geveke komt nu met zijn GO-plan. Het doel van dit Geveke Onderhoudsplan is optimale inzetbaarheid tegen de laagste kosten.

Ondanks het feit dat steeds meer machines een steeds grotere servicevriendelijkheid kennen bestaat er momenteel toch een duidelijke trend om het onderhoud niet meer in eigen beheer uit te voeren doch te laten verrichten door de importeur. Immers, deze heeft de specifieke vakkennis in huis en bovendien de vaak zeer geavanceerde testapparatuur.

Preventief onderhoud betekent echter meer dan alleen het voorkomen van stilstandsverliezen. Onderzoeken in de Verenigde Staten hebben uitgewezen dat indien bij een bouwmachine met grote regelmaat diagnoses worden gesteld dit de levensduur van de machine niet alleen kan verdubbelen (of nog meer dan dat), doch dat bovendien veelal dure reparaties achterwege ke blijven.

GO-systeem

Via het GO-systeem van Geveke wordt de mogelijkheid geboden van verschillende standaard onderhoudsprogrammas op basis van een abonnement of contract. Bijvoorbeeld een onderhoudsabonnement voor onderhoud bij iedere 1000 uur of een compleet contract waarin zowel het onderhoud als de reparaties zijn begrepen.

Op dit moment kan men gebruikmaken van vier soorten onderhoudsabonnementen, te weten: een 1000 uren abonnement voor rupsgraafmachines, voor mobiele graafmachines, voor wielladers en voor bulldozers.

Afwijkingen

Een 1000 uren onderhoudsbeurt omvat onder meer de levering van alle brandstof-, lucht-, olie-, hydrauliek- en waterfilters die gedurende 1000 uur nodig zijn; het reinigen van screen- en voorfilters en oliefilteronderzoek. Daarnaast controleert men de juiste werking van motor, koelsysteem, brandstofsysteem, transmissie, elektrisch systeem, V-snaren en specifiek op het soort materieel toegesneden zaken. Als te corrigeert de speciaal opgeleide service- monteur kleine geconstateerde afwijkingen, het injectiesysteem, de in- en uitlaatkleppen en de hydraulische ventielen. Na uitvoering van de onderhoudsbeurt ontvangt de contractant een uitgebreid rapport met eventuele aanbevelingen.

Naast de onderhoudsabonnementen is in het GO-systeem opgenomen het SOS (Slijtage Onderzoek Systeem). Tegen een vaste prijs per machine, ongeacht het aantal compartimenten of monsters, dient dit systeem voor optimale bewaking van de machine-conditie.

Dit in tegenstelling tot olieanalyseprogrammas die uitsluitend de conditie van de olie bekijken. Via dit SOS is Geveke in staat het totale slijtage patroon van de machine te bewaken. Hiertoe heeft men de beschikking over een laboratorium dat gecertificeerd is volgens ISO 9002. De deelnemer aan het SOS stuurt met een zekere regelmaat de oliemonsters in. Indien het slijtagepatroon geen afwijkingen vertoont wordt de uitslag direct teruggezonden. In geval van geconstateerde afwijkingen wordt de client door een produktspecialist vanuit zijn regio geadviseerd omtrent noodzakelijke maatregelen of eventueel preventieve reparaties.

Reageer op dit artikel