nieuws

Gemeenten N-Brabant moeten bestemmingsplannen aanpassen

bouwbreed

Het provinciaal bestuur van Noord-Brabant is een uitgebreide actie begonnen om de gemeenten te bewegen hun bestemmingsplan voor het buitengebied aan te passen aan het onlangs vastgestelde streekplan. In Brabant is nog geen 10 procent van de huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied kwalitatief, inhoudelijk en juridisch in orde.

Minister Alders stelde gisteren op het provinciehuis in Den Bosch f. 3,75 miljoen beschikbaar om de gemeenten te helpen bij de vaak dure aanpassing van de plannen. Hij wees erop dat de gemeenten nu aan zet zijn. ‘Zij moeten werk maken van hun taken op het gebied van de ruimtelijke orde ning, ook buiten de verstedelijkte gebieden. Een modern bestemmingsplan buitengebied is nodig voor een goed landbouwbeleid en een adequate bescherming van natuur-, milieu- en landschapswaarden’, aldus bewindsman.

Bestemmingsplannen geven bindende regels voor het gebruik van de grond. Verouderde plannen ke volgens een woordvoerder van de provincie leiden tot rechtsonzekerheid voor de grondgebruikers en tot problemen bij de ontwikkeling van de landbouw en de bescherming van het milieu.

Noord-Brabant is de eerste provincie waar de gemeenten actief worden benaderd om de plannen te actualiseren.

Reageer op dit artikel