nieuws

Fusie verwacht tussen twee grote Spaanse aannemers

bouwbreed Premium

In Spanje wordt voorzichtig gewerkt aan een mammoetfusie tussen de twee leidinggevende aannemersbedrijven Dragados en Ferrovial. Als de directies van beide bedrijven het eens worden over de fusie en de banken het licht op groen zetten, gaat het in de toekomst om een concern dat zich in Europa kan meten met het Franse Bouygues en het Britse Trafalgar House.

Dragados is op dit moment al het grootste constructiebedrijf op het Iberisch schiereiland met een jaaromzet van ruim f. 5 miljard. De winst bedroeg vorig jaar f. 175 miljoen. In totaal heeft Dragados bijna 22000 man in dienst. Vorig jaar had Dragados voor ruim f. 600 miljoen werk uitstaan buiten de Spaanse grenzen. De buitenlandse activiteiten spelen zich voornamelijk af in Zuid-Amerika, Noord-Afrika en Azie.

Ferrovial had in 1992 een omzet van ruim f. 2,4 miljard en boekte een winst van ruim f. 42 miljoen. Bij dat bedrijf werken een kleine 5000 mensen. In aannemerskringen in Madrid wordt niet uitgesloten dat zich bij deze fusie nog een derde partner zal voegen. Het gaat om het in de regio Madrid zeer actieve bedrijf Comylsa dat goed is voor een jaaromzet van ruim f. 850 miljoen. De activiteiten van Ferrovial en Dragados zijn voor 80 procent geconcentreerd in de bouw, voornamelijk wegen, hydraulische werken en stadsinfrastructuur. Voor de rest doen beide bedrijven zaken in onroerend goed en milieubescher ming. Dragados heeft een overeenkomst met Bouygues.

In de praktijk betekent het dat beide bedrijven afspraken hebben bij het in de wacht slepen van grote internationale opdrachten.

Op de achtergrond bij deze mogelijke fusie zijn enkele typische cultuurtrekjes in de Spaanse werknemerscultuur zichtbaar.

Het initiatief tot de fusie is uitgegaan van de president-directeur van Ferrovial, Rafael del Pino. Omdat zijn zoon nog te jong en onervaren is om hem op te volgen en de naaste concurrent vorig jaar zijn plaatsvervanger wegkocht, heeft Del Pino de directeur van de Banco Central Hispano (BCH) benaderd met zijn fusieplannen.

Deze bank -de grootste van Spanje en ook al het produkt is van een recente fusie- bezit een meerderheidspakket aandelen in Ferrovial.

Op zijn beurt heeft Del Pino weer een leuk pakketje aandelen in de bank. Omdat de huidige president-directeur van Dragados te kennen heeft gegeven met pensioen te willen gaan, opteert Del Pino voor een fusie. Hij zou dan in eerste instantie zijn droom ke realiseren: de baas zijn van een machtig mammoetbedrijf in Spanje.

In afwachting van het moment dat zijn zoon hem moet opvolgen, zou de BCH-bankdirecteur zijn invloed moeten aanwenden een directeur aan te wijzen om de beide fusiepartners gedurende een nader te bepalen interim-periode te leiden.

Het nieuws over de mogelijke fusie komt uit bankkringen.

Van de zijde van Dragados is nog geen commentaar gegeven.

Reageer op dit artikel