nieuws

Fusie verstoort wreed Bouw Top-20 van EIB

bouwbreed Premium

De voorgenomen fusie van Koninklijke Boskalis Westminster en Ballast Nedam verstoort de Bouw Top-20 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). In de laatste uitgave van Bouw/Werk, een periodiek van het EIB, prijkt Ballast qua omzet nog op de derde plaats en Boskalis op de negende.

Als de inkomsten uit 1992 van de twee bouwbedrijven bij elkaar worden opgeteld stijgt de combinatie naar de tweede plaats. De omzet bedraagt f. 3,150 miljard. De eerste plaats wordt met f. 5,099 miljard ingenomen door HBG.

De nieuwe combinatie zou 60 procent van de omzet realiseren in het buitenland. Het bedrijfsresultaat ligt op f. 134,4 miljoen en is daarmee absoluut nummer een in Nederland.

HBG is met een bedrijfsresultaat van f. 66,2 miljoen nummer twee. Uit de EIB-analyse, van de hand van drs. F.J. Jansen, blijkt overigens dat ondanks verslechterende marktomstandigheden de grote Nederlandse bouwondernemingen in 1992 meer omzet en een hoger bedrijfsresultaat boekten. De twintig grootste bedrijven hadden een omzet van f. 21,9 miljard (+ 4,8 procent).

‘Gelet op de prijsstijgingen van circa 3 procent betekent dit dat de totale omzet ook in reeel opzicht is toegenomen’.

De groei van het nettoresul taat lag nog hoger. Na een optelling komt Jansen op f. 477 miljoen; een groei van 24 procent ten opzichte van 1991.

‘Geen slecht resultaat voor een jaar, waarin volgens mededeling van de bedrijven de marges sterk onder druk stonden. Vergeleken met 1991 liep de gezamenlijke nettowinst op van 1,9 tot 2,2 procent van de omzet.’ Het rendement op het eigen vermogen (Rev) ontwikkelde zich in 1992 eveneens voorspoedig. De EIB-samensteller constateert dat op dit risicodragende deel van het totale vermogen door alle bedrijven een rendement werd gemaakt van in totaal 13,9 procent (11,7 procent). ‘Een rendement, dat in 1992 ruim boven het effectieve rendement op staatsleningen (8 procent) was gelegen. Dit surplus kan als een vergoeding worden opgevat voor het risico dat wordt gelopen op het investeren in het bouwbedrijf.’

Reageer op dit artikel