nieuws

Energiebedrijven willen lagere CO-uitstoot

bouwbreed

De inspanning die energiedistributiebedrijven willen leveren aan het Milieu Actie Plan (MAP) van de energiedistributiesector gaat fors omhoog. Dat moet om de uitstoot van koolzuurgas ten gevolge van een naar verwachting hogere energieverbruik in lijn te houden met het Nationaal Milieu Beleidsplan.

De MAP-toeslag op de energietarieven gaat ook omhoog.

Uitvoering van de plannen van de energiebedrijven betekent een daling van de uitstoot van koolzuurgas, gemoeid met de levering van energie, in het jaar 2000 met 3% ten opzichte van 1990. Gemikt zal worden op een jaarlijkse reductie van de uitstoot van koolzuurgas van 17,7 miljoen ton in het jaar 2000. De reductie blijft daarmee in lijn met de doelstellingen van het Nationaal Milieu Beleidsplan (NMP+). De verhoogde inspanning van de energiebedrijven op het gebied van koolzuurgasreductie is noodzakelijk om de uitstoot tengevolge van het verwachte hogere energieverbruik te beperken.

De helft van de beoogde reductie zal gerealiseerd moeten worden aan de verbruikszijde.

Dat kan door besparing op het energieverbruik van huishoudens, bedrijfsleven en industrie. De energiebedrijven stellen zich onder meer voor met hun klanten tot besparingspoen te komen die geleidelijk in de plaats zullen komen van subsidieverlening. De andere helft zal moeten komen van de produktiezijde door technische maatregelen bij de produktie van elektriciteit en warmte.

De kosten voor de uitvoering van het Milieu Actie Plan (MAP) van de energiesector zullen op jaarbasis ruim f. 550 miljoen bedragen. Een bedrag van f. 150 miljoen is afkomstig van de overheid en f. 400 miljoen komt voor rekening van de energiebedrijven. Van dit laatste bedrag wordt f. 250 miljoen beschikbaar worden gesteld in de vorm van subsidies. De MAP-toeslag op de energietarieven zal gemiddeld worden verhoogd van 1,1% naar 1,8%.

Reageer op dit artikel