nieuws

Eisen op komst om vals brandalarm te voorkomen

bouwbreed Premium

Vanaf begin volgend jaar zullen gemeenten via de bouwverordening eisen gaan stellen aan het beheer en het onderhoud van automatische brandmeldinstallaties. Daarmee moet het grote aantal valse brandmeldingen fors naar beneden worden gebracht.

Dat is tenminste de bedoeling van ing. A.L. Esveld van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij verwacht dat de nieuwe norm NEN 2654 (Eisen voor beheer, controle en onderhoud van brandmeldinstallaties) al in januari in de circulaire van de VNG wordt opgenomen. Dat betekent dat gemeenten na die datum de norm verplicht ke stellen door middel van de gemeentelijke bouwverordening. In de praktijk zullen waarschijnlijk bijna alle gemeenten dat ook werkelijk doen.

Het eerste exemplaar van de nieuwe norm werd gisteren tijdens de vakbeurs Security ’93 door NNI-directeur dr. C. de Visser overhandigd aan mr.

W.L.F.C. Ridder van Rappard, vice-voorzitter van de Nederlandse Brandweer Federatie.

Belangrijkste doel van de norm is het verminderen van het aantal valse brandmeldingen.

Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is op het ogenblik bij 86 procent van de meldingen die binnenkomen via brandmeldinstallaties sprake van loos alarm. Veel loze meldingen worden veroorzaakt door de slechte staat waarin brandmeldinstallaties verkeren.

Door regels te stellen aan beheer en onderhoud kan het aantal loze meldingen dus flink naar beneden. NEN 2654 stelt onder meer een onderhoudsovereenkomst verplicht tussen de gebruiker en degene die de installatie onderhoudt.

Verder moet de gebruiker een opleiding krijgen van de leverancier en zijn regels gesteld omtrent periodieke controles, regelmatig onderhoud en de plaats waar de verantwoordelijkheden hiervoor liggen.

Reageer op dit artikel