nieuws

Ecologisch bouwen scoort bij gemeenten

bouwbreed Premium

‘In de markt scoort het ecologisch bouwen bij gemeenten. Het verschijnen van aanvullende voorwaarden op het gebruik van milieuvriendelijke bouwstoffen en energieprestatienorm illustreren dat nog eens. Veel poontwikkelaars en/of bouwondernemingen beloven echter veel, maar tal van zaken worden niet uitgevoerd als het er op aan komt.’

Dat stelde ing. F.J.M. Thunnissen, hoofd planontwikkeling bij Smit’s Bouwbedrijf uit Beverwijk op het symposium ‘Ecologisch bouwen in de praktijk’ tijdens BouwMECC 93 te Maastricht.

Zijn bedrijf heeft in Velsen 21 en in Heerhugowaard 94 zogeheten ecologische woningen gebouwd. Hij beklemtoonde dat milieuvriendelijk bouwen een beleidsuitgangspunt is en geen cosmetisch verhaal om projecten te werven. Dat werkt trouwens ook niet: ‘Consumenten kiezen over het algemeen als eerste voor de locatie, als tweede voor de gebruikswaarde van de woning en als derde voor milieu-aspecten.’

Marktgebieden Thunissen concludeerde dat de aan ecologisch bouwen verbonden meerkosten in sterke marktgebieden als de Randstad dan ook makkelijker te realiseren zullen zijn dan elders.

‘Daar waar de vraag naar woningen het aanbod vele malen overtreft, is de kostprijs van de woning minder belangrijk’, zei hij.

De ervaringen met de uitgevoerde poen heeft uitgewezen dat het energie-aspect heel hoog scoort bij de consument: ‘Waar energiebedrijven positief met energiepoen bezig zijn, is in samenwerking veel te bereiken.’

Een goed voorbeeld noemde hij de mogelijkheid, in Heerhugowaard, om als bewoners rechtstreeks van het energiebedrijf een zonneboiler te huren voor een bedrag van f. 18 per maand.

Dat gemeenten het bouwen met kalkzandsteen zullen voorschrijven in plaats van beton (al of niet met betongranulaat) is volgens hem niet snel te verwachten. ‘Maar wie weet biedt de industrie dit produkt straks zo concurrerend aan dat er een bredere toepassing ontstaat’, merkte hij op.

Kruipruimte

In de betreffende poen is een dampdichte begane grondvloer toegepast, om vocht en radonstraling te voorkomen.

Dat was kat in het bakkie voor bouwtechnisch adviseur ing. A. Claessens van de CVK.

‘Met kalkzandsteen kan verantwoord een gezonde woning worden gebouwd. Voor het gebied waar op staal gefundeerd wordt, moet de kruipruimte absoluut vervallen. Die is niet nodig, kost in feite extra energie en leidt tot allerhande problemen zoals vocht.’

Het daardoor uitgespaarde geld zou volgens hem beter besteed ke worden aan het aanbrengen van een vaste trap naar zolder volgens de in het Bouwbesluit aangegeven prestatie-eis: ‘meer dan of gelijk aan 0 dB’ (de vereiste geluidwering tussen een verblijfsruimte en een verblijfsgebied).

Dit met name om burenlawaai (dat verkeerslawaai als bron van hinderlijke geluidsoverlast van de eerste plaats heeft verdreven) te ke bestrijden.

Architect ir. T. Classen, ontwerper van al concrete en nog te realiseren ecologische woningbouwpoen, bepleitte vooral het streven naar eenvoud en eenduidigheid in ontwerp en materiaal. Volgens hem ke daarmee de -nu nog duurdere- Duurzaam Bouwen maatregelen budgetneutraal worden uitgevoerd.

Complexiteit brengt naar zijn mening afval en onderhoud met zich mee.

Reageer op dit artikel