nieuws

Certificatie van cement is internationale zaak

bouwbreed Premium

Binnen afzienbare tijd moeten alle cementfabrieken voldoen aan de ISO9000 normen. Dat is de mening van prof. dr.-ing. G. Wischers van de Verein Deutscher Zementindustrie. Hij gaf zijn mening tijdens het vierde internationale cementcongres te Dusseldorf in Duitsland, gehouden door de Verein Deutscher Zementwerke (VDZ). Er kwamen meer dan 1000 deskundigen uit ca. 60 landen bijeen.

Volgens Wischers moeten alle cementproducenten streven naar het garanderen van de kwaliteit van hun produkt middels certificatie. ‘Ook de producenten die reeds eigen normen voor kwaliteitscontrole hebben. Het op de markt georienteerde ISO9000 systeem zet zich door’, aldus Wischers.

Prof. dr.ing. S. Sprung, directeur van de hoofdafdeling Cementtechniek van het Forschunsinstitutes der Zementindustrie (FIZ) zei, dat de ce mentindustrie weliswaar in theorie geschikt is voor het verwerken van reststoffen als brandstof, maar dat de producenten zich daar in de praktijk niet aan wagen. ‘We willen de kwaliteit van ons produkt niet laten beinvloeden door het verbranden van ondefinieerbaar afval’, zei hij.

Energiebesparing

Sprung stelde vast dat de ontwikkelingen in de cementindustrie weliswaar langzaam gaan, maar gestaag. Hij noemde als voorbeeld de ‘Gutbett’wals, een hogedruk-technologie die acht jaar geleden nog in de kinderschoenen stond en nu gemeengoed is bij nieuwe cementfabrieken. Deze technologie zorgt voor een energiebesparing van 50% bij het malen van de cementklinker.

Wischers wees op de ontwikkeling van de markt in drie soorten klanten. Allereerst de mortelfabrikanten, die cement wensen voor een betonspecie die lang vloeibaar blijft, ten tweede de prefab betonproducenten, die cement wensen met een snelle hydratatie, en ten derde de gebruikers op de bouwplaats, die cement nodig hebben met gemiddelde eigenschappen. De cementindustrie moet zich realiseren dat deze drie groepen verschillende eisen stellen aan het produkt. Zij moeten hun produkten aanpassen aan de vraag van de markt.

Milieuvriendelijkheid

Het volgende internationale cementcongres vindt naar verwachting plaats over acht jaar.

In de komende jaren wordt veel aandacht besteed aan moderne meet- en regeltechnieken en de milieuvriendelijkheid van de cementproduktie.

Reageer op dit artikel