nieuws

Cellenbeton: vorm geen afgeleide van functie

bouwbreed Premium

Bij toepassing van cellenbeton hoeft de vormgeving van een gebouw geen afgeleide te zijn van de functie. Cellenbeton biedt de architect verschillende creatieve mogelijkheden binnen het kader van een functioneel ontwerp. Dat geldt in het bijzonder voor de verschijningsvorm van de gevel.

Die boodschap brengt Ytong Cellenbeton Nederland BV te Vuren in de nieuwe brochure ‘Vorm, Functie en Ontwerp’.

In deze brochure introduceert Ytong Cellenbeton een aantal elementen met een bijzondere vorm. Het zijn elementen met een trapezium-, facet- of cassettevormig oppervlak, bedoeld voor gebruik in de gevel.

Ook is er een hoekelement aan het programma toegevoegd.

M.R. Hoogenkamp, directeur van Ytong Nederland, stelt dat de vorm geen afgeleide is van functie en functionaliteit, maar een eigen doel heeft. De vorm geeft identiteit aan een bedrijfsgebouw, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit. Door de vormgeving stralen bedrijfsgebouwen kracht, dynamiek en een representatief bewustzijn uit. In de brochure illustreert Ytong deze stelling aan de hand van schetsen, die laten zien wat er mogelijk is met de nieuwe elementen. Uit de schetsen blijkt duidelijk dat het om de uitdrukking van de gevel gaat, niet om de architectonische vorm van het gebouw als geheel.

Verschijningsvorm

De stelling van Hoogenkamp is van toepassing op de verschijningsvorm van het gebouw.

Eenzelfde bedrijfsgebouw kan door gebruik van verschillende Ytong elementen een heel verschillende aanblik bieden. Dat is echter niet alleen te danken aan de vorm van de elementen, maar ook aan de vorm en plaats van ramen en deuren.

Bovendien zijn het kleurgebruik en de eventuele afwerking met gevelbekleding van grote invloed op de verschijningsvorm. Cellenbeton is desgewenst in kleur toe te passen, met een pleisterlaag of verfsysteem. En de gewone Ytong wandplaat is te gebruiken als blinde muur, die aan de buitenzijde afgewerkt wordt met gevelbekleding in de vorm van geprofileerde plaat.

De trapezium-, facet- en cassettevorm van de nieuwe Ytong elementen bieden de architect extra mogelijkheden om vorm te geven aan de gevel. Ook het hoekelement is een zinvolle uitbreiding van het standaard porgramma.

Ytong benadrukt dat er ook maatwerk-oplossingen mogelijk zijn. Omdat het materiaal eenvoudig te bewerken is, is een bijzondere constructieve detaillering te maken. Bovendien is cellenbeton goed te combineren met andere materialen, zoals glas, aluminium en staal. ‘Ytong cellenbeton is een ideale basis voor een spel met kleur, vorm en materiaal’, aldus besluit de brochure.

Reageer op dit artikel