nieuws

Betere infrastructuur MECC

bouwbreed

De infrastructuur rond het Maastrichts Expositie Congres Centrum is de afgelopen maanden ingrijpend verbeterd en uitgebreid. De werkzaamheden betroffen in de eerste plaats de aanleg van 400 parkeerplaatsen.

Daarmee is de parkeercapaciteit verhoogd van 1300 naar 1700.

In het weekeinde ke zelfs, door benutting van andere terreinen, 2200 autos worden geparkeerd.

Voorts werd het wegennet aangepast. Er kwamen twee maal drie rijstroken rondom het complex, waardoor het verkeer sneller kan doorstromen.

De gemeente Maastricht zorgt verder nog voor aanleg van een nieuwe afrit vanaf de Kennedysingel.

Tenslotte zijn op en rond de parkeerterreinen 300 bomen geplant.

Foto: Jup v.d. Wal

Reageer op dit artikel