nieuws

Artikelen van Bouwhulp-groep gebundeld

bouwbreed Premium

Het raadgevend ingenieursbureau ‘Bouwhulp-groep’ heeft naar aanleiding van het vijftienjarig bestaan ruim dertig artikelen gebundeld in de uitgave ‘Terug in de toekomst’.

Het bureau is verdeeld in drie eenheden: architecten, beheeradvies en management/techniek. De geselecteerde artikelen geven een veelzijdig beeld van bemoeienissen met vooral de woningbouw en werden gepubliceerd in Renovatie en Onderhoud, Bouwwereld, Bouw en andere tijdschriften. De selectie is afgestemd op actuele onderwerpen en draagt als ondertitel ‘Reflectie van 15 jaar adviespraktijk’. Daarin komen ontwikkelingen bij renovaties, het planningsproces, energie en milieu, onderhoud, strategisch voorraadbeheer, management, produktie- en bouwtechniek ter sprake. Het ingenaaide boek van 160 bladzijden kan besteld worden door het overmaken van f. 35,00 (na 15 oktober f. 50,00) door storting op rekening 663037557 van de ING-bank in Eindhoven, onder vermelding van ‘Terug in de toekomst’.

Reageer op dit artikel