nieuws

Vijftien mln ISP-subsidie voor Drenthe en Groningen

bouwbreed Premium

Het Integraal Structuurplan Noorden Des Lands (ISP) subsidieert een aantal bouwpoen in Drenthe en Groningen voor in totaal f. 15,5 miljoen. Het ISP subsidieert altijd maar een deel van de kosten, belanghebbenden staan in voor de rest van de financiering. De genoemde projecten vergen in totaal een investering van f. 54 miljoen.

Aan de renovatie van het Drents Museum in Assen draagt het ISP bijna f. 3 miljoen bij aan de in totaal benodigde f. 15 miljoen. De renovatie is bedoeld om het museum te vergroten. Het Noorder Dierenpark in Emmen kan rekenen op een bijdrage van ruim f. 0,6 miljoen voor het project Werelddeelgebied Amerika. In totaal vergt de bouw van het Amerika-paviljoen in de dierentuin een investering van f. 1,8 miljoen.

De investeringen in kanalen, sloten en gemalen die de land- en tuinbouw in Noord-Groningen moeten voorzien van zoet beregeningswater bedragen in totaal f. 27 miljoen. De ISP heeft een aanvullende subsidie van f. 4 miljoen toegekend, na een eerdere steun van ruim f. 5 miljoen.

Voor het aanleggen van een weg- en spoorwegverbinding en het bouwrijpmaken van 10 hectare industrieterrein bij de haven van Delfzijl draagt het ISP f. 1,5 miljoen bij. De totale kosten voor verbetering van de infrastructuur bij de haven bedraagt bijna f. 5 miljoen. Daarnaast financiert het ISP de inspanningen van de Stichting Northern Gateway Groningen om te komen tot een container- en Roll on/Roll Off-terminal in de Eemshaven. De bijdrage voor het ontwikkelen van de plannen bedraagt ruim een kwart miljoen.

Het ISP draagt ook bij in een betere ontsluiting van het kersverse Rail Service Centre Groningen in Veendam. De verbetering van de infrastructuur kost in totaal f. 4 miljoen, waarvan de ISP een kleine miljoen voor haar rekening neemt.

Voor f. 1,2 miljoen wordt de ontsluiting van industrieterrein Reiderland bij Winschoten verbeterd. Het ISP trekt daar f. 0,2 miljoen voor uit.

Reageer op dit artikel