nieuws

Verlenging cursusduur voor een aantal TU-opleidingen

bouwbreed

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen kiest voor selectieve cursusduurverlenging van de universitaire ingenieursopleidingen. Welke opleidingen hiervoor in aanmerking komen zal pas eind volgend jaar bekend worden.

Onderwijs Frans Oremus Dat blijkt uit het ontwerp-Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) 1994-1996 dat samen met de onderwijsbegroting is verschenen.

Zes-jarig

Het ministerie neemt het advies van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), om te komen tot een zes-jarige initiele universitaire ingenieursopleiding in ieder geval niet over.

Dit zou Nederland volgens Ritzen en Cohen opnieuw buiten de hoofdstroom van de Europese Universitaire ingenieursopleidingen plaatsen, maar nu vanwege een te lange initiele opleidingsduur, in plaats van een te korte zoals de AWT waarschuwt ten aanzien van de huidige opleiding.

Bedrijfsleven

De AWT concludeerde in 1992 op grond van gesprekken met bedrijven en semi-overheidsinstellingen dat de door Technische Universiteiten opgeleide ingenieurs niet langer voldoen aan de eisen die het bedrijfsleven daaraan stelt. Volgens dit onderzoek bezitten zij onvoldoende integrerende vaardigheden, zijn ze te theoretisch opgeleid of onvoldoende in staat de vertaalslag van theorie naar praktijk en omgekeerd te maken. De AWT adviseert daarom een zes-jarige initiele opleiding voor de TU-ingenieur, opgesplitst in een vierjarige eerste fase leidend tot een ‘drs.’-diploma, en een tweejarig tweede fase leidend tot het ingenieursdiploma.

Ook in de ‘RCO-enquete ingenieursopleiding’ van april 1993 zegt het bedrijfsleven dat de huidige eerste fase ingenieursopleidingen tekort schiet.

Analyse

Volgens de HOOP-nota kan inderdaad een aantal ingenieursopleidingen niet binnen de huidige vier jaar worden afgerond. ‘Aan afgestudeerde WO-ingenieurs wordt een unieke combinatie van eisen gesteld, te weten een hoog abstractieniveau, een brede technische basiskennis en het vermogen tot analyse en synthese. Deze combinatie van eisen kan voor een aantal ingenieursopleidingen niet binnen de huidige vierjarige cursusduur worden gerealiseerd.’

De selectie van opleidingen die voor een langere eerste fase in aanmerking komen zal in nauw overleg tussen overheid, instellingen en de RCO als vertegenwoordiger van het afnemend bedrijfsleven plaats gaan vinden. Het resultaat van dit overleg zal in de definitieve HOOP worden bekengemaakt.

Reageer op dit artikel