nieuws

Veel Nederlandse bedrijven vestigingen zich in Nederrijn

bouwbreed

In de Duitse grensregio Nederrijn hebben zich tussen 1990 en 1991 zon 442 bedrijven van elders gevestigd. Ruim 330 ondernemingen vertrokken in de zelfde periode. Daarnaast werden nog eens ongeveer 1400 bedrijven opgericht. Het Nederlandse bedrijfsleven speelt hier een belangrijke rol.

Nederrijn omvat de gemeenten Krefeld en Monchengladbach en de districten Viersen en Neuss. Het netto vestigingsoverschot is voor circa driekwart te danken aan het vestigingsverkeer met de aangrenzende regios in Noordrijn-Westfalen en Nederland, waarbij de relatief zwakke vestigingsfactoren van het Roergebied van belang zijn. Een positief resultaat dat vooral te danken is aan de relatief sterke positie van de groei ende dienstensector in de regio Nederrijn, aan de prijzen voor bedrijfsterreinen en panden, de ruimtelijke infrastructuur en het economische beleid van de overheid in Bonn en Dusseldorf. Dat Nederland een prominente rol speelt tussen de zich in de regio vestigende bedrijven is terug te voeren op het opzoeken van belangrijke markten en niet op lagere kosten. In het totale vestigingspatroon spelen ook de ontwikkelingen rond Europa 1992 en de voormalige DDR alsmede de verschuiving van het Duitse economische zwaartepunt naar Beieren en Baden-Wurttemberg een rol, maar die is toch vooralsnog bescheiden te noemen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de studie ‘Firmenwanderungen in der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein im Zeitraum 1990-1991’ van drs. R. Vervoort uit Venlo, verschenen bij het Centrum voor Duitsland Studies van de Katholieke Universiteit Nijme gen. De auteur kon gebruik maken van de uitkomsten van een enquete van de Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein en werkte tevens samen met de Vakgroep Toegepaste Economie van de Universiteit.

Nadere inlichtingen verstrekt het Centrum voor Duitsland Studies van de Katholieke Universiteit Nijmegen via Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, telefoon 080615518.

Reageer op dit artikel