nieuws

Vandaag besluit staten over Rotterdam Airport

bouwbreed

Als het huidige Zestienhoven wordt opgeheven en er elders geen nieuw vliegveld voor in de plaats komt, schept dat ruimte voor de bouw van minimaal 17500 en maximaal 24300 woningen. Dat kan worden geconcludeerd uit de antwoorden van gedeputeerde staten van Zuid-Holland op vragen van de statenfractie van de PvdA.

Vandaag nemen provinciale staten van Zuid-Holland een beslissing over de wenselijkheid van een Nieuw Rotterdam Airport (NRA) en het voortbestaan van het oude Zestienhoven.

Om een dergelijke beslissing was gevraagd door de regering, die de uitkomst van de provinciale discussie wil betrekken in de keuzenota Regionale Luchthavens Strategie (Relus).

GS tegen

GS hebben inmiddels al laten weten dat zij tegen een nieuw vliegveld zijn. En bij een openbare hoorzitting over het NRA bleek dat alle buur- en deelgemeenten, met uitzondering van deelgemeente Overschie, de mening van GS konden delen.

Alleen Rotterdam is fervent voorstander van een nieuwe regionale luchthaven. Om de druk op de ketel te vergroten is deze gemeente uit het Vinexoverleg tussen Overlegorgaan Rijnmond en de rijksoverheid gestapt, waarin wordt gesproken over de wijze waarop de Vinex-taakstelling voor de Rotterdamse regio kan worden gerealiseerd.

Minister Maij-Weggen gaf deze week, bij de opening van de Rotterdamse spoortunnel, te kennen dat zij eveneens voorstander is van een NRA. Als onverhoopt het kabinet mocht besluiten geen nieuwe luchthaven toe te staan, dan moet het huidige Zestienhoven blijven bestaan.

Peroonlijke mening

Een woordvoerder van het ministerie van VROM gaf in een reactie te kennen dat dit gezien moet worden als de zuiver persoonlijke mening van mi nister Maij. ‘Het wachten is op de mening van het kabinet, en dat zal nog wel even duren.

Eerst moet de provincie een beslissing nemen.”

Effecten

De statenfractie van de PvdA liet haar mening mede afhangen van de beantwoording van vragen, die zij had gesteld aan GS. Zij wilde eerst weten wat de effecten van het al dan niet doorgaan van het NRA zijn op onder andere de woningbouw.

De consequenties voor de woningbouw-activiteiten zijn aanzienlijk, als het nieuwe NRA niet doorgaat en het bestaande Zestienhoven wordt opgeheven. Op het gebied dat nu gekozen is voor Rotterdam Airport (een deel van de Schieveense Polder) ke, uitgaande van een dichtheid van 25 woningen per hectare, 6000 woningen worden gerealiseerd. Bij een dichtheid van 40 woningen per hectare is de capaciteit hoger: 9600 woningen.

Verder ke op een aantal bouwlocaties buiten het NRAgebied meer woningen worden gerealiseerd, omdat er geen sprake meer is van geluidsoverlast. Circa 2000 woningen, die zijn gepland aan de noordzijde van de Rotterdamse agglomeratie, ke dan ze ker worden gebouwd. Het restant van de Schieveense polder biedt ruimte aan maximaal 4400 woningen (175 hectare).

Bij de Vinex-plannen Noordrand 2 en 3 zijn nog 100 tot 300 woningen te bouwen in Bergschenhoek. ‘Heroverweging’ van de plas in de polder levert 100 hectare op. Bij 25 woningen per hectare zijn dat 2500 woningen, bij 40 woningen per hectare worden dat er 4000.

Ten slotte ke in het Achtkampgebied eveneens woningen worden gebouwd, door GS geschat op circa 2500 tot 4000 woningen.

Projectontwikkelaars

Overigens wijzen gedeputeerde staten erop dat de grondverwervingskosten fors zullen stijgen als het NRA niet doorgaat, omdat dan de projectontwikkelaars in beeld komen.

Het woord is nu aan provinciale staten.

Uit een peiling onder de diverse fracties is inmiddels gebleken dat CDA en VVD (samen 38 van de 83 zetels) voor een nieuw vliegveld zijn. PvdA, D66 en Groen Links (37 stemmen) zijn tegen. De stemmen van de kleinere partijen (RPF/GPV, SGP en CD) zullen de doorslag moeten geven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels