nieuws

Uta-leden bouwbond-FNV willen niet staken

bouwbreed

Acties ja, staken nee. Die conclusie mag worden getrokken uit een door de bouw- en houtbond FNV onder zijn uta-leden gehouden enquete in verband met de afgebroken cao-onderhandelingen. Een op de vijf ondervraagden blijkt ‘eventueel’ bereid te zijn te staken. Slechts tien procent verklaart dat zeker te zullen doen als dat wordt gevraagd. Niet bereid tot enige vorm van actie blijkt 46%.

Van de 394 door een steekproef uit het uta-ledenbestand verkregen adressen, bleken de antwoorden van 252 bruikbaar. Zestig procent bleek uitvoerder te zijn, 22% heeft een technisch beroep en 18% behoort tot de administratie van een bouwbedrijf.

Meer dan de helft van de ondervraagden bleek ervan op de hoogte te zijn dat de onderhandelingen zijn afgebroken. En niet minder dan 91% noemde reparatie van het wao-gat het belangrijkste knelpunt om tot overeenstemming te komen De inzet van de bouwbond om te trachten binnen de uta-cao te komen tot afspraken over herverzekering van het waogat -werkgevers zouden de helft van de benodigde premie moeten betalen- wordt door 88% van de ondervraagden gesteund. Voor zover men het hier niet mee eens bleek, vond de meerderheid dat de werkgeversbijdrage zelfs hoger moest zijn.

Precies de helft van de ondervraagden gaf te kennen bereid te zijn tot actie. Dertig procent zal zeker meedoen als er wordt opgeroepen tot werkonderbrekingen of stiptheidsacties, een op de tien ondervraagden liet weten ‘eventueel’ bereid te zijn tot staken (zonder nader te omschrijven wat dan eventueel inhoudt) en nog eens een op de tien liet weten nu al bereid te zijn tot staking.

Reageer op dit artikel