nieuws

Twee Kroonleden oneens met SER-advies looningreep

bouwbreed Premium

De Sociaal-Economische Raad (SER) is niet helemaal eensgezind in haar afwijzing van de looningreep, die minister De Vries van Sociale Zaken achter de hand houdt. De Kroonleden Van Muiswinkel en Epema wilden dat bij de behandeling van het uit te brengen advies over een wetsvoorstel over deze materie in de notulen opgenomen zien. Volgens hen moet de minister de mogelijkheid achter de hand houden om de lonen te bevriezen als werkgevers en werknemers geen afspraken ke maken over bevordering van werkgelegenheid, inclusief vergaande loonmatiging. Werkgevers en werknemers kregen wel de verwachte steun van de overige door de Kroon benoemde SER-leden.

Zij verzetten zich tegen ingrijpen in de loonvorming omdat hiermee de vrijheid van onderhandelen verdwijnt. De vakbeweging voert als extra argument aan dat zij in een nadelige positie geraakt ten opzichte van de werkgevers. Die krijgen immers eenzijdig de mogelijkheid hun werknemers buiten de caos om te belonen.

In een reactie op het vrijwel unanieme SER-advies liet minister De Vries weten gewoon door te gaan met de voorbereiding van zijn tijdelijke loonwet.

‘Maar als er goede afspraken op tafel komen over bevordering van de werkgelegenheid, zal ik wel gek zijn als ik doorzet’, zo reageerde hij.

Reageer op dit artikel