nieuws

Spoortunnel prachtpo

bouwbreed Premium

Degenen die zijn betrokken bij de aanleg van de spoortunnel in Rotterdam ke trots zijn op wat tot stand wordt gebracht. De bouw ligt op schema. De opdrachtgever krijgt in mei ’95 een pracht van een project opgeleverd.

De aannemer, Kombinatie Willemsspoortunnel vof (KWT), toonde zich bij monde van podirecteur M. van Straten ter gelegenheid van de ingebruik stelling van twee van de vier sporen: ‘niet ontevreden’

over het verloop van het po tot op heden. Aan het uitvoeren van grote poen zijn risicos verbonden. Vanzelfsprekend heeft de aannemer ook op dit po risicos gelopen.

Er zijn op dit po zeker wel tegenvallers geweest. ‘Voor het onderdeel bij de Sint Laurenskerk bijvoorbeeld hebben we wel even moeten slikken’, aldus Van Straten doelend op de problemen met de bouwput bij de Sint Laurenskerk.

‘Maar toen die waren opgelost zijn we toch fluitend langs de kerk gegaan.’

De bouwput waarin de tunnel is gebouwd loopt vlak langs deze kerk. In verband met mogelijke zettingen van de grond onder de kerk was uiterste voorzichtigheid hier geboden.

Voor de zijwanden van de bouwput zijn damwandschermen gebruikt. Die bleken niet waterdicht te zijn. Bij het afmalen van het water in de bouwput bleek het grondwaterniveau buiten de bouwput te worden verlaagd. Dat zou tot ontoelaatbare zettingen hebben ke leiden. Door in de ondergrond op een diepte van 19 meter een bodeminjectie met waterglas toe te passen werd een waterafsluitende laag en daarmee een waterdichte bouwput gecreeerd.

Ingebruikname van twee van de vier sporen is een gelegenheid om achterom blikken, vond Van Straten. Er is volgens hem reden om daar positief over te zijn. De zich voordoende problemen zijn opgelost en er zijn technische hoogstandjes vertoond. Volgens Van Staten is dat niet alleen het gevolg van de gevolgde -goede- aanpak, ook de expertise op diverse specialismen bij de partners van KWT aanwezig is van groot belang.

Maar een van de belangrijkste dingen bij het uitvoeren van een po is een goede verstandhouding met de bouw betrokkenen.

Van Straten roemde de samenwerking die op dit po aan de dag is gelegd. ‘Daardoor ben je snel tot dingen instaat.’

Dat na zes jaar bouwen nu al twee sporen in dienst ke worden genomen is slechts mogelijk geweest door de uitgekiende bouwmethoden en het goede samenspel met betrokkenen van NS, Gemeentewerken Rotterdam en de bouwdienst van Rijkswaterstaat.

Kostenverhogingen zijn opgetreden als gevolg van vervuilde grond. Conform het contract zijn de daaraan verbonden kosten vergoed. In verband met geluidoverlast is er wat meer geinvesteerd dan voorzien. Er is voor een kapitaal aan geluidisolerende mantels voor heistellingen ontwikkeld. Ook bij het baggeren van de zinksleuf is geinvesteerd om het geluid tot een acceptabel niveau terug te brengen.

Duidelijk is volgens Van Straten dat iedereen tot grote dingen in staat is als gebouwd wordt op de wijze zoals dat op het po Spoortunnel Rotterdam gebeurt. En dit ten aanzien van: techniek, tijd en kosten.

Het contract loopt tot mei ’95.

Nadat volgend jaar vier sporen in gebruik zijn genomen volgt nog het opruimen van de oude infrastructuur. Bijvoorbeeld het slopen van het oude luchtspoor behoort tot het contract van KWT. Met de NS moet nog worden overeenkomen wat te doen in verband met het behouden van de ‘Hef’. Dit omdat sloop in de prijs was begrepen.

‘Wellicht moeten we wat geld teruggeven.’

Reageer op dit artikel