nieuws

Samenwerking Overbetuwse corporaties

bouwbreed

Een aantal woningbouwcorporaties in de Over-Betuwe streeft naar een grotere samenwerking. Hiertoe zal een vereniging worden opgericht waarvan de concept-statuten al klaar liggen.

Het initiatief ertoe is genomen door de Woningstichting Hedova (Heteren, Dodewaard en Valburg). De deelnemers blijven zelfstandig en binnen de vereniging zal dan ook uitsluitend worden samengewerkt op de gebieden woningbouwprogrammering, ruimtelijke ordening en stedebouwkundige invulling van gebieden. Wat het laatste betreft gaat het om met name de Spoorsprong (uitbreiding Arnhem) en de Waalsprong (Nijmegen).

Door de onderlinge samenwerking verwachten de corporaties meer tegenwicht te ke bieden aan de veel forsere en beter uitgeruste woningbouwverenigingen uit de twee grote steden, die binnen het Knooppunt Arnhem-Nijmegen KAN gaan opereren.

Reageer op dit artikel