nieuws

Proefpo natuurbouw uiterwaarden

bouwbreed

Ontgrondingsmaatschappij Delgromij, een dochter van de Grontmij, wil de Leeuwens Waard bij Boven-Leeuwen (Land van Maas en Waal) als landelijk proefpo voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden, in dit geval van de Waal. De maatschappij, die in de afgelopen jaren de waard onttiggelde, voorziet in het graven van twee ondiepe geulen waardoor de rivier weer vrij spel krijgt. Dit is aanzienkijk goedkoper en ‘natuurlijker’ dan de hercultivering waartoe Delgromij feitelijk verplicht is. Het plan is opgezet in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds WNF.

Als de gemeente en provincie Gelderland ermee akkoord gaan, kan al volgend jaar met de uitvoering worden begonnen.

Reageer op dit artikel