nieuws

Prestatie-eisen en prijsvorming onderwerp seminar

bouwbreed Premium

De Vereniging Integraal Bouw Informatie Systeem (IBIS) te Leidschendam houdt op 29 oktober een seminar over prijsvorming bij prestatiecontracten. Het seminar vindt plaats in het President Hotel te Maarssen.

Het calculeren en onderhandelen op basis van een prestatiebestek vraagt specifieke kennis en vaardigheden. De sprekers gaan hier op het seminar uitgebreid op in. Achtereenvolgens komen de ervaringen van een opdrachtgever, een poontwikkelaar en een aannemer aan de orde. Daarna worden de problemen en mogelijkheden van prijsvorming op basis van prestatie-eisen behandeld. Tenslotte worden de toe te passen technieken behandeld en laat ing. P. van de Pijl van de Brink Groep te Leidschendam zien hoe de computer hierbij als hulpmiddel ingezet kan worden.

Inlichtingen over het seminar zijn verkrijgbaar bij M. Andre Opdam van de Vereniging Ibis, telefoon 070-3209214.

Reageer op dit artikel