nieuws

Overdracht van kennis

bouwbreed

Het ministerie van EZ, heeft voor 1994 een bedrag van f. 30 miljoen beschikbaar voor poen in de kennisinfrastructuur. Na volgend jaar zal er tot en met 1998 jaarlijks f. 55 miljoen voor dit doel worden uitgetrokken.

Voorbeelden van poen, die inmiddels zijn voorbereid: versterking kennisinfrastructuur Schiphol en de Regio Rijnmond, biotechnologie, ondergronds bouwen en het po ‘land/water-impuls’.

Reageer op dit artikel