nieuws

Ontzanding De Paltz in Soest afgerond

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben de ontgrondingsvergunning voor de Paltz in Soest ingetrokken. In nauw overleg tussen de gemeente Soest, de vergunninghouder, de nieuwe eigenaar van de gronden en de provincie is besloten de vergunning uit 1989 om 750000 m3 zand te winnen in te trekken.

Aan de zandwinning komt daardoor een einde. De lopende twee procedures bij de Raad van State tegen de vergunningverlening worden gestopt.

Reageer op dit artikel