nieuws

Materieeldienst bewust van milieu-verantwoordelijkheid

bouwbreed Premium

Bouwbedrijven en als onderdeel daarvan de materieeldiensten, worden steeds nadrukkelijker geconfronteerd met de gevolgen van hun activiteiten voor het milieu. Om die reden was voor de jaarlijkse Komat-themadag die gisteren in Dordrecht werd gehouden de titel gekozen ‘Milieuzorg ten behoeve van afvalstoffen van de materieeldienst.’

Met de groeiende zorg voor het milieu worden ook ondernemingen aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het leefmilieu. De overheid grijpt steeds meer in met allerlei maatregelen en tracht hierdoor de ontwikkeling van het collectieve bewustzijn over de bescherming van het milieu concreet en voelbaar te maken.

Tegen deze achtergrond trachten de materieeldiensten van grote bouwbedrijven zich rekenschap te geven van de milieubelasting die samenhangt met hun activiteiten en noodzaakt tot het treffen van milieuvoorzieningen.

Op de Themadag die jaarlijks door de Kontaktgroep Materieel (Komat) wordt gehouden stond derhalve het onderwerp zorg voor het milieu centraal.

Komat-voorzitter, de heer P.C.J.CH. Feyen, onderstreep te in zijn openingswoord het belang van een zorgvuldige en alerte opstelling van materieeldiensten ten opzichte van de veranderende mentaliteit op milieugebied.

Daarbij vestigde hij nadrukkelijk de aandacht op het gevaar van de groeiende kloof die er bestaat tussen ‘wens en de daad’.

‘Overheidsmaatregelen ter bescherming van het milieu moeten wel uitvoerbaar en betaalbaar blijven’, aldus Feyen.

Reageer op dit artikel