nieuws

Ir. A.J. (Harry) Baayen (43) wordt per 1 oktober …

bouwbreed Premium

Ir. A.J. (Harry) Baayen (43) wordt per 1 oktober directeur Geluid en Verkeer bij het Directoraat Genereraal Milieu van het ministerie van VROM.

Vanaf 1987 heeft ir. Baayen de functie van HID van de Volkshuisvesting vervuld in resp. Groningen, Flevoland, Gelderland en Zuid-Holland.

Deze functies combineerde hij vanaf 1990 met landelijke functies als plaatsvervangend hoofdinspecteur en coordinator van de inspecteurs. Zijn belangrijkste opgave was tot een grondige reorganisatie van de directies in de provincie te komen. Van 1980 tot zijn vertrek naar Groningen was de heer Baayen bestuurslid van de Haagse woningbouwvereniging De Goede Woning en van de Federatie van woningbouwverenigingen. De heer Baayen volgt bij VROM mr. J. Tesink op, die regionaal inspecteur Milieuhygiene in Overijssel wordt.

Reageer op dit artikel