nieuws

GS Friesland stellen prioriteiten gezondheidszorg

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Friesland hebben een voorlopig standpunt ingenomen over de prioriteiten voor bouwpoen in de gezondheidszorg voor de komende jaren. Die prioriteiten staan vermeld in de notitie Bouwprioriteiten volksgezondheid 1995-1998. De totale investeringskosten bedragen volgens die lijst f. 124 miljoen.

Bij de samenstelling van de prioriteitenlijst is gekeken naar de mate van zorgvernieuwing van bouwinitiatieven, de bouwkundige kwaliteit van de bestaande voorzieningen en de spreiding ervan over de provincie.

De notitie wordt nog niet publiek gemaakt. Eerst zal die nog worden voorgelegd aan een aantal provinciale instellingen op volksgezondheidsgebied.

Reageer op dit artikel