nieuws

Grote steden willen haast met kaderwet

bouwbreed

De vier grote steden maken zich ‘enige zorg’ dat de behandeling van de kaderwet ‘Bestuur in verandering’ door de Tweede Kamer dreigt te worden vertraagd. Met een spoedige kamerbehandeling en inwerkingtreding van die wet moet immers een beslissende stap worden gezet in het proces van regiovorming, die een bijdrage moet leveren aan de oplossing van de problemen in de groot-stedelijke gebieden.

De steden zijn bang dat met name de discussie over de relatie tussen grondwet en kaderwet tot het verlies van het ‘politieke momentum’ kan leiden.

Dit is ongewenst, zo schrijven de vier burgemeesters aan de Tweede Kamer, ook als voorzitters van de gewesten.

Een bezwaar tegen de kaderwet kan zijn dat er een risico is dat deze halverwege de uitvoering blijft steken en dat zou tot een vierde bestuurslaag leiden.

De discussie daarover moet evenwel niet tot gevolg hebben dat het proces van regiovorming zelf nu stagneert. ‘Er moeten snel knopen worden doorgehakt, omdat het gewenste eindbeeld uiteindelijk belangrijker is dan de overgangsfase.’ De burgemeesters ke zich wel voorstellen dat dit eindbeeld, inspelend op de specifieke ontwikkelingen, via een al dan niet aangepaste overgangsfase sneller kan worden bereikt. Ze dringen er op aan de behandeling met voortvarendheid ter hand te nemen.

Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een reactie gegeven op de memorie van antwoord van de kaderwet. Zij vindt dat bij de invulling van de wet het draagvlak in de regio centraal moet staan. ‘De regio moet zelf ke bepalen waar ze naar toe wil.’ Ze moet bijvoorbeeld zelf ke uitmaken of ze na eenmaal voor fase 1 te hebben gekozen, nog verder wil gaan naar fase 2.

Het mag niet zo zijn dat het gebied eventueel zelf niet wil doorstromen, maar dat het rijk bepaalt dat dit wel het geval moet zijn.

Reageer op dit artikel