nieuws

Grensmaasplan positief ontvangen

bouwbreed

De Vereniging van Natuurmonumenten is optimistisch over het voorgenomen plan om in de Grensmaas tussen Maastricht en Nederweert 36,5 miljoen ton grind te winnen. Na de winning komt duizend hectare natuurgebied ter beschikking en krijgt de Grensmaas het oorspronkelijke karakter van een brede vrijstromende rivier terug. Het gebied wordt straks grotendeels beheerd door Natuurmonumenten. De Vereniging baseert haar optimisme op het vooruitzicht dat de winning van grind met goede winstmarges kan gebeuren.

Volgens inspekteur C. Molle van de Vereniging Natuurmonumenten komt voldoende geld vrij voor de ontwikkeling van de natuur en eventuele bodemsanering. Voor de aanpak van de winning moet een milieu effectenrapportage worden opgesteld. Die is in voorbereiding. Verwacht wordt dat begin volgend jaar de startnotitie gereed is en de bewoners van de Limburgse Maasdorpen ke worden voorgelicht.

Reageer op dit artikel