nieuws

Geen koopwoning voor lagere- en midden-inkomens

bouwbreed

De ‘vereniging eigen huis’ vindt de raming van het aantal woningen dat volgens VROM volgend jaar wordt gebouwd rijkelijk optimistisch. Het ministerie negeert de uit de markt afkomstige alarmerende geluiden over een groot tekort aan betaalbare bouwlocaties en de afnemende investeringsbereidheid in duurdere koopwoningen.

Ondanks de grote vraag naar goedkopere koopwoningen daalt het aanbod daarvan nog steeds. In 1994 komt bovendien de verkoop van huurwoningen nog steeds niet van de grond. Al enkele jaren worden te weinig goedkope huurwoningen gebouwd. Daardoor zijn de prijzen in dit segment sterk gestegen. Het kopen van een huis wordt voor de lagere- en middeninkomens steeds moeilijker. De gedaalde hypotheekrente heeft enig soelaas gebracht. Maar de vereniging meent, dat dit effect nu is uitgewerkt. VROM kondigt nu al aan dat de sociale koopregeling (vroeger premie A) per 1995 wordt afgeschaft. In de meerjarenraming wordt dan ook voorzien dat de produktie van goedkope nieuwe woning zeer sterk daalt. De lagere- en middeninkomens vallen voor de aanschaf van een koopwoning uit de boot, ondanks alle mooie beloften in de nota ‘Volkshuisvesting’.

Reageer op dit artikel