nieuws

Den Haag wil tunnel onder Hubertuspark

bouwbreed

B en W van Den Haag hebben een voorlopige voorkeur uitgesproken voor de aanleg van een tunnel tussen het Hubertusviaduct en de Landscheidingsweg. Die tunnel komt dan onder het Hubertuspark en het terrein van de Frederikskazerne. In hun motivatie aan de raad schrijven B en W dat de bereikbaarheid van de stad van cruciaal belang is voor de werkgelegenheid en de economie. Als wordt besloten de noordelijke randweg aan te leggen moet er voor het autoverkeer een vervangende verbinding komen voor de Waalsdorperweg. Die weg is ongeschikt als onderdeel van een hoofdroute voor het verkeer.

De aanleg van een nieuwe weg zou onherroepelijk ten koste gaan van het groen en het milieu. De bouw van een tunnel onder deze weg is te gecompliceerd. Zo zouden alle bomen moeten worden gekapt.

Voor de noordelijke randweg, bestaande uit rijksweg 14 (Verlengde Landscheidingsweg), de Landscheidingsweg en een verbndingsweg met het Hubertusviaduct is op het ogenblik een mer-procedure gaande. De betrokken raadscommissies spreken op woensdag 15 september over de eventuele bouw van een tunnel.

Reageer op dit artikel