nieuws

De V-polder zal geluidsoverlast van Betuwelijn aanzienlijk verlagen

bouwbreed

De door Volker Stevin ontwikkelde V-polder reduceert de geluidsoverlast van de nog aan te leggen Betuwelijn aanzienlijk. Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie Gelderland heeft laten uitvoeren. De constatering staat haaks op die van de commissie Engelshoven, die concludeerde dat de geluidshinder van de V-polder gelijkwaardig is aan die van een Betuwelijn op maaiveldligging.

Met de V-polder is het mogelijk de grenswaarde van 50 DBA te halen op 375 meter uit de as van de spoorlijn. Deze grenswaarde is voor Gelderland het absolute maximum.

Vooral vanwege het bijzonder karakter van de lijn, namelijk met zwaardere wagons, langere treinen, hogere snelheden en hoge treinfrequenties. Minister Maij is echter van mening dat de Betuwelijn een spoorlijn is zoals alle andere.

Zij wil dan ook de in het Besluit Geluidhinder Spoorwegen (BGS) gehanteerde grenswaarde van 60 DBA toepassen op de Betuwelijn. Dit verschil in inzicht is, aldus Gelderland, cruciaal omdat een verhoging van 3 DBA al een verdubeling van de geluidsproduktie oplevert. Het verschil in uitkomst tussen Engelshoven en BROadviseurs, die het onderzoek voor de provincie uitvoerde, is volgens de provincie Gelderland te verklaren uit het feit dat de commissie Engelshoven er van uit is gegaan dat de geluidsoverlast van de A15 hoger is dan die van de Betuwelijn en haar zodoende hoe dan ook overtreft. Onderzoek tussen de varianten voor de Betuwelijn zou om die reden niet eens zijn uitgevoerd.

Deksels

Volgens de provincie klopt deze theorie van Van Engelshoven om verschillende redenen niet. Ten eerste gaat het hier om de aanleg van een nieuw stuk infrastructuur waarbij in ieder geval de huidige eisen ten aanzien van geluidsoverlast moeten worden gehanteerd.

Daarnaast zal de Betuwelijn, in tegenstelling tot de A15, ook ‘s-nachts intensief worden gebruikt en dus een hogere geluidsbelasting geven.

De grenswaarde van de V-polder van 50 DBA op 375 op 375 meter uit de as kan overigens op simpele wijze verder worden gereduceerd, aldus de onderzoekers. Akoestisch absorberende wanden, geluidswallen en zelfs ‘deksels’ ke de geluidsoverlast nog aanzienlijk beperken.

Reageer op dit artikel