nieuws

CDA: geen hogere rijksbijdrage infrastructuur

bouwbreed

Volgens CDA-Tweede Kamerlid Biesheuvel is het niet reeel om de rijksuitgaven voor infrastructuur op te laten lopen tot 3 a 4 procent van het Bruto Nationaal Produkt. Dat vereist extra bezuiningen, en bij de begrotingsonderhandelingen voor komend jaar is wel gebleken hoe moeilijk dat is.

Biesheuvel zei dit op een bijeenkomst van de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs in Den Haag. Ook het instellen van een Kapitaaldienst, zoals de VVD dat wil, is volgens de CDA-er geen haalbare kaart om meer geld te verkrijgen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen, omdat er geen rem zit op de kapitaaluitgaven. Geld lenen voor infrastructuur zal dan gepaard gaan met een verhoging van de staatsschuld.

Private financiering is een mogelijk alternatief, maar dan moet wel vast staan hoe daarmee om moet worden gegaan door het rijk. Biesheuvel riep de heftige discussies rond het Wijkertunnelkcontract nog eens in herinnering, ter illustratie van zijn stelling dat private financiering van infrastructuur een beladen onderwerp is geworden in de politiek.

Die politiek komt binnenkort te spreken over de nota ‘Beleidskader voor private financiering’ van minister Maij-Weggen en haar collega Kok van Financien. Een notitie waar het CDA niet zo over te spreken is Twijfels

Biesheuvel betwijfelt of de notitie wel in voldoende mate een beleidskader weergeeft voor private financiering. Het parlement wil eerst antwoord op een aantal zeer relevante vragen bij de beoordeling van de kosten: wat is de meerwaarde van private financiering, is er sprake van een aanvaardbare relatie tussen pofinanciering en gebruikersbijdragen en op welke wijze worden de kosten van de aanbiedingen vergeleken met de kosten van financiering via de rijksbegroting. Pas als hierop een adequaat antwoord is verkregen kan worden doorgegaan met private financiering, aldus Biesheuvel. Daarna zal het parlement zich nog moeten uitspreken over de eventuele contracten. Een belangrijke taak, zo meende Biesheuvel. Hij wees er in dit verband op dat er voor f. 110 miljard aan megapoen binnen zou zijn te halen. ‘Interessant uiteraard, maar dat ontslaat een parlementarier nog niet van de verplichting ook zijn rol te blijven vervullen, namelijk de regering te controleren op de besteding van de gelden.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels