nieuws

Beursgang Heijmans moet expansie vergemakkelijken

bouwbreed

Als men als onderneming zelfstandig wil blijven en men zich niet wil laten opkopen of wil fuseren, betekent dit in de huidige omstandigheden de noodzaak tot autonome groei of acquisities. Daarvoor is een groot eigen vermogen nodig. Het zijn deze overwegingen geweest die Heijmans NV in Rosmalen er toe heeft gebracht ‘naar de beurs’ te gaan. Vanaf vrijdag, 17 september zullen de certificaten van aandelen Heijmans NV op de Amsterdanse Effectenbeurs verkrijgbaar zijn De uitgiftekoers is bepaald op f. 40 per aandeel.

Er worden 375000 certificaten aan toonder van gewone aandelen uitgegeven, terwijl de huidige familie-aandeelhouders gelegenheid wordt geboden hun aandelen te herplaatsen. Een beperkt aantal maakt daarvan gebruikt, waardoor nog eens 22,6% van het geplaatste aandelenkapitaal voor verhandeling beschikbaar komt. Na de emissie zal nog ongeveer 65% van de aandelen in handen zijn van de huidige aandeelhouders.

Op deze wijze komt f. 15 miljoen beschikbaar. Op middellange termijn verwacht men dat het eigen vermogen met f. 25 miljoen zal ke toenemen doordat men aandeelhouders een keuze-dividend zal aanbieden, waardoor een deel in de onderneming kan worden geinvesteerd. Heijmans wil het deel van de nettowinst, dat als dividend kan worden uitgekeerd laten uitkomen op 40%.

Vooruitzichten

De expansie-plannen liggen, aldus de Raad van Bestuur dinsdag op een persconferentie, niet op voorhand in het buitenland. Weliswaar laat de Nederlandse bouwmarkt een teruglopende groei zien en worden door internationalisering de verhoudingen op de thuismarkt nogal gewijzigd, op diverse terreinen waarop Heijmans actief is -gww en milieu- zijn de vooruitzichten goed te noemen.

Maar niet alleen mogelijke grote infrastructurele werken als de Hoge Snelheidslijn, Betuwelijn, haven-uitbreidingen, ondergrondse parkeervoorzieningen, en grote bouwlocaties als Leizo, geven Heijmans reden tot optimisme. Door de regionale organisatie van de zestig onder zeven divisies ressorterende maatschappijen profiteert men ook van de decentralisatie en kan men ook kleine werken met enig rendement uitvoeren.

Overigens moet dat rendement, nu 1,2% van de omzet, volgens de Raad van Bestuur omhoog.

Boven miljard

De in Heijmans NV gewijzigde Verenigde Bedrijven Heijmans BV doet het goed. In 1992 boekte men een omzet van f. 972 miljoen. Door Heijmans Wegen- en Waterbouwdivisie werd daar voor 40% in bijgedragen. De activiteiten in deze sector zijn altijd al groot geweest sinds vader Jan Heijmans in 1923 als stratenmaker voor f. 350 zijn eerste zelfstandige werk uitvoerde op het NSperron in Den Bosch.

De divisie woning- en utiliteitsbouw droeg 37% aan de omzet bij, beton- en waterbouw 8%, Heijmans Industrie Service 6%, de (groeiende) milieu-activiteiten waren goed voor een aandeel van 4% in de omzet en het facilitair bedrijf voor 1%.

De nettowinst bedroeg vorig jaar f. 11,6 miljoen, wat neerkwam op f. 4,92 per aandeel.

De orderportefeuille bedraagt momenteel f. 642 miljoen tegen f. 602 miljoen vorig jaar september. Voor geheel 1993 wordt een stijging van de bruto-winst met 15% verwacht, wat moet resulteren in een lichte stijging van de nettowinst bij een omzet van plm.

f. 1,1 miljard. De winst zal naar verwachting f. 5 per aandeel bedragen met een keuzedividend van f. 2 per aandeel.

Reageer op dit artikel