nieuws

Wavin maakt weer winst

bouwbreed

De cijfers van Wavin over de eerste helft van dit jaar vallen tegen, maar er is sprake van een opgaande lijn van de nettowinst in vergelijking met het tweede halfjaar van 1992, mede dankzij de goedlopende activiteiten in Oost-Europa.

De producent van industriele kunststofprodukten heeft in het eerste halfjaar f. 2,1 miljoen netto verdiend vergeleken met f. 30,5 miljoen verleden jaar in dezelfde tijd. Er was een verlies van f. 10,1 miljoen over de laatste helft van 1992.

Wavin verwacht dat omzet en bedrijfsresultaat in het tweede halfjaar ongeveer gelijke tred zullen houden met die van de eerste zes maanden. Over heel 1992 was er een nettowinst van f. 20 miljoen bij een omzet van f. 2 miljard.

In de eerste zes maanden nam de omzet toe van f. 963 miljoen tot f. 967 miljoen bij een uitbreiding van de afzet van 217400 tot 234600 ton, en daalde het bedrijfsresultaat van f. 70,1 miljoen tot f. 50,1 miljoen. De kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) zakte van f. 85,4 miljoen tot f. 63,3 miljoen.

De inzinking in de bouwnijverheid in Europa en de onrust op de valutamarkten hebben de resultaten vorig jaar onder druk gezet, maar de eerste gevolgen van de maatregelen tot verlaging van de bedrijfskosten beginnen zichtbaar te worden. In alle West- en Zuideuropese landen stond de afzet en vooral de marge onder druk door de economische achteruitgang. Alleen in Groot-Brittanie is na lange tijd enige verbetering op de markt voor bouwprodukten opgetreden.

Reageer op dit artikel