nieuws

Tentoonstelling rationeel gebruik van energie

bouwbreed Premium

Van 12 tot en met 16 oktober houdt de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal voor Energie, een tentoonstelling in de ‘Hallen van Schaarbeek’ te Brussel. Getoond wordt een aantal succesvolle poen op het gebied van rationeel gebruik van energie. Het gaat om een deel van de ca. 3000 poen in het kader van het Thermie-programma van de Gemeenschap. Doel is het verminderen van de uitstoot van CO. De getoonde oplossingen ke worden toegepast in de industrie, bij het beheer van gebouwen, transport en opwekking van energie. Er zijn ook voorbeelden van het gebruik van zonne-energie, biomassa, energie uit afvalstoffen, windenergie, waterkracht, kolen en koolwaterstoffen. De opzet is dat de nieuwe technologieen door de gehele Europese Gemeenschap worden verspreid.

Informatie over de tentoonstelling is verkrijgbaar bij het Thermie-secretariaat te Brussel, fax 09-3222950577.

Reageer op dit artikel