nieuws

Stadsvernieuwing in Schildersbuurt wordt versneld

bouwbreed Premium

De gemeente Den Haag wil de stadsvernieuwing rond de Van der Vennestraat in de Schildersbuurt in de hoogste versnelling zetten. De verpaupering is er zo ernstig, dat snel maatregelen nodig zijn om het aangetaste woon- en leefklimaat te herstellen.

De kwaliteit van de circa duizend woningen is dermate belabberd, dat renovatie niet meer haalbaar is. Sloop en vervangende nieuwbouw zijn volgens B en W onvermijdelijk geworden.

Om de stadsvernieuwingsoperatie te ke versnellen zal de gemeente met Woningbouwvereniging ’s Gravenhage en de bewoners vanmiddag een intentieverklaring ondertekenen, die afspraken bevat over opzet van een beheersorganisatie, versnelde onteigeningsprocedure, herhuisvestingsprogramma en onderzoek naar het meest wenselijke woonmilieu.

Reageer op dit artikel