nieuws

SoZaWe komt met actieplan werkgelegenheid

bouwbreed

Minister De Vries (CDA) en staatssecretaris Wallage (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komen een dezer dagen met een gezamenlijk actieplan dat de werkgelegenheid moet stimuleren.

In dat plan zitten ook hun opvattingen over ‘additionele arbeid’.

Dat heeft een woordvoerster van beide bewindslieden gezegd. Het plan zal worden betrokken bij de besprekingen over de begroting voor 1994.

De PvdA-fractie wil de opbrengst van de voorgestelde accijnsverhoging op motorbrandstoffen voor een deel gebruiken voor het aan de slag helpen van langdurig werklozen. De fractie diende meteen een plan in om bij gemeenten 10000 banen te scheppen voor langdurig werklozen.

In een toelichting legt Tweede Kamerlid Ad Melkert uit dat het daarbij gaat om een combinatie van een aantal zaken. In de eerste plaats moet de doorstroming van mensen die in banenpools deelnemen worden verbeterd. ‘Er wordt nu nog te weinig doorgestroomd.’

Behoud uitkeringen

Ten tweede moeten langdurig werklozen in de gelegenheid worden gesteld om met behoud van hun uitkering specifieke werkzaamheden te verrichten.

Melkert denkt daarbij onder andere aan onderhoud van infrastructuur en groenvoorzieningen en poen ter bestrijding van de criminaliteit.

Het PvdA-voorstel was enige tijdpunt van discussie tussen De Vries en Wallage. De laatste wilde het PvdA-voorstel opgenomen zien in het actieplan van het ministerie. De Vries wilde daar niet meteen aan.

Op zijn beurt zegt Melkert erop te vertrouwen dat het plan van de PvdA in de uiteindelijke voornemens van het kabinet zal zijn terug te vinden.

Reageer op dit artikel