nieuws

Snelheidsbegrenzer in 1994 verplicht

bouwbreed

Met de opening van het Informatiepunt Snelheidsbegrenzer MAX heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat een begin gemaakt met een voorlichtingscampagne die de komende maanden in samenwerking met de autobranche wordt gehouden. De invoering van de snelheidsbegrenzer is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten en het brandstofverbruik te beperken. Ook in de andere landen van de EG zal de begrenzer worden ingevoerd.

Per 1 januari 1994 is de snelheidsbegrenzer verplicht voor vrachtwagens zwaarder dan twaalf ton en bussen zwaarder dan tien ton. Vrachtwagens en bussen die op of na 1 januari 1988 voor het eerst in of buiten Nederland zijn geregistreerd, moeten voor 1 januari 1995 van een snelheidsbegrenzer zijn voorzien. De inbouw van goedgekeurde types zal gefaseerd plaats vinden. Dag en maand van afgifte van kentekenbewijs deel I telt in 1994 als de datum waarop de snelheidsbegrenzer moet zijn ingebouwd. Verdere informatie wordt verstrekt door het MAX Informatiepunt, Den Haag.

tel.: 070-3835561.

Reageer op dit artikel