nieuws

Rotterdam kan twee knelpunten gaan oplossen

bouwbreed Premium

De gemeente Rotterdam krijgt bijna f. 1 miljard extra steun van het Rijk om de Calandbrug en de Dintelhavenbrug te verbeteren. Deze twee knelpunten voor het verkeer moeten worden weggenomen om de verbinding met Europoort te verbeteren. De kosten voor de verbetering van de Calandbrug -mogelijk wordt die brug verbreed of komt er een tunnel- worden geraamd op f. 800 miljoen. De verbreding van de Dintelhavenbrug gaat rond de f. 150 miljoen.

Minister Maij heeft gezegd deze gelden op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport van Verkeer en Waterstaat voor de periode 1993-’97.

Reageer op dit artikel