nieuws

Opruimen tanks Eindhoven veroorzaakt commotie

bouwbreed

In Eindhoven is commotie ontstaan over de uitvoering van het Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks (BOOT). De gemeente werkt voor het opruiimen van de ondergrondse olietanks samen met Arns milieutechniek uit Elst dat het werkelijke opruimen uitbesteedt aan onderaannemers. Een van hen is reeds twee maal voor de reclamecodecommissie wegens misleidend adverteren.

Het Eindhovense raadslid E. van den Berg meldt het college van B en W dat de desbetreffene onderaannemer in conflict is gekomen met het bevoegd gezag in de plaats van vestiging. Het bedrijf wordt verdacht van overtreding van de toenmalige Hinderwet, de Lozingsverordening riolering en de Wet bodemsanering. Volgens Van den Berg lopen bij de reclamecodecommissie verschillende procedures wegens misleidend adverteren over het opruimen van ondergrondse olietanks door bedrijven die daarvoor geen erkenning hebben. Naar hij weet gaat het om Eerland Services uit Rotterdam, Klapwijk sloopwerken en milieutechniek uit Berkel en Rodenrijs, aannemersbedrijf Oomen uit Sprundel, Rasenberg milieutechniek uit Breda, aannemer Vink uit Barneveld en aannemer De Visser uit Markelo. Volgens B en W doet de gemeente evenwel geen zaken met de genoemde bedrijven. Voordat een bedrijf aanbestede werken kan uitvoeren wordt nagegaan of deze onderneming voor de desbetreffende activiteit is gecertificeerd.

Reageer op dit artikel