nieuws

Moderne installatietechniek verschaft ruimte aan bouwer

bouwbreed

‘Een intelligent gebouw? Met die kreet heb ik het altijd een beetje moeilijk. Je moet de mogelijkheid hebben tot een intelligent gebruik van het pand en dat is bij ons stadhuis het geval. Dankzij het geintegreerde gebouwbeheersysteem ke we alle technische installaties niet alleen optimaal regelen en besturen maar ook zorgen voor een goede beveiliging van ons personeel en documenten zonder dat het ‘open’ karakter van het stadhuis wordt aangetast.’

Aldus Jos Sluiter, technisch beheerder van het stadhuis van Zwolle. Wie dit gebouw bezoekt, weet het niet zeker: is dit nu een monument of een modern pand? De middeleeuwse gevels bewijzen dat het er al vele jaren staat, echter, wanneer men binnentreedt, wordt een geheel andere indruk gewekt. Een ruime hal met slechts een balie voor de receptioniste en daarachter een doorgang naar de loketten waar de Zwollenaar terecht kan voor zijn paspoort, rijbewijs en andere, gemeentelijke, zaken: alles is even modern en eigentijds vormgegeven en ingericht.

Eigentijds en zelfs ultramodern zijn ook de technische installaties die in het stadhuis zijn toegepast. De basis daarvoor werd al in 1974 gelegd, toen gelijktijdig met de uitbreiding van het stadhuis (er moest een nieuwe voorgevel worden gebouwd) een beheersysteem voor de klimaatregeling werd geinstalleerd. Dit systeem maakte het mogelijk om vanuit een centraal punt de verwarming en ventilatie in het totale gebouw nauwgezet te regelen en met een blik op het beeldscherm de diverse onderdelen als ventilatoren, cvketels en dergelijke te controleren. Wat men had beoogd, geschiedde: dankzij de betere meet- en regeltechniek kon een aanzienlijke besparing in de energiekosten worden geboekt. Bovendien bleek het feit dat men op afstand de diverse onderdelen kon bedienen en op hun werking controleren, een groot -kostenbesparend- gemak voor de beheerder. De eerste stap op het gebied van moderne beheersystemen was gezet. Daar bleef het echter niet bij.

Effectief

Met het Honeywell DeltaNet Graphic Central gebouwbeheersysteem, dat tegenwoordig in Zwolle wordt gebruikt, worden namelijk zowel het klimaat als de verlichting, de brandmeldinginstallatie, het beveiligingssysteem en het systeem voor de toegangscontrole bestuurd. Anders gezegd: de beheerder kan vanachter een en hetzelfde beeldscherm de verlichting in de kantoren aan- en uitschakelen, maar ook de toegang tot de kantoren en vergaderzalen regelen. Hij hoeft dus niet langer van de ene computer naar de andere de hollen. De integratie biedt echter nog een belangrijker voordeel. Dankzij de interactie tussen de systemen resulteert een melding of mutatie in een systeem automatisch in de nodige mutaties in de andere systemen. Zo wordt na een melding in het brandmeldingsysteem automatisch door het klimaatbeheersingssysteem de ventilatoren uitgeschakeld terwijl het toegangscontrolesys teem ‘eigenhandig’ alle deuren uit het slot gooit. Omdat deze interactie in de software wordt vastgelegd, kan het gebouwbeheersysteem precies aangepast worden aan de specifieke wensen en organisatie van de gebruiker.

In Zwolle, waar hoge eisen gelden ten aanzien van de beveiliging en toegangscontrole, heeft men er bijvoorbeeld voor gezorgd dat het muteren van de gebruikelijke toegankelijkheid snel maar ook trefzeker kan gebeuren. Als er ’s avonds in een bepaalde zaal nog een vergadering plaats vindt, dan voedt de beheerder het GBS met de informatie welke deuren opengemaakt moeten ke worden om de ruimte te ke bereiken en is niet alleen het toegangscontrolesysteem gemuteerd maar ook de verlichtings- en de klimaatbeheersingsinstallatie. Kortom: de integratie van de deelsystemen in een GBS verhoogt niet alleen het bedieningsgemak maar ook de effectiviteit en rentabiliteit van de autonome systemen.

Pleidooi

De ervaringen die in Zwolle met het geintegreerde gebouwbeheersysteem zijn opgedaan, sterken de GBS-leveranciers in hun streven meer belangstelling voor hun techniek te krijgen. ‘Immers, zo zeggen zij, het is bewezen dat onze techniek bijdraagt aan besparingen van de energie- en onderhoudskosten terwijl het comfort voor de gebruikers van het gebouw is toegenomen. Dat moet elke opdrachtgever aanspreken.’ Echter, het zijn niet alleen de principalen die geinteresseerd zouden moeten zijn. Ook de architect en de bouwer dienen alert te zijn. Het feit dat een gebouwbeheersysteem de mogelijkheid biedt om in te spelen op de specifieke wensen van de gebruiker van een pand, vergroot hun speelruimte. Wat dat betreft is de situatie in Zwolle wederom representatief. Door de beveiliging te regelen met behulp van het infra-rood beveiligingssysteem en voor de toegangscontrole gebruik te maken met het op het gebruik van ‘key-cards’ gebaseerde controlesysteem, is het gebouw optimaal beveiligd zonder dat daarvoor specifieke bouwkundige maatregelen moesten worden getroffen. De bouwkundigen hoefden zich niet het hoofd te breken hoe een ‘open’, publiek, gebouw voor ongewenste personen zo ontoegankelijk mogelijk moest worden gemaakt. De installatie-techniek had het antwoord in huis.

.4k/440 incl dia + schema

Reageer op dit artikel